Original_png

OM företaget

Vilhelms Byggvaror AB är främst menat som en bygg- och järnhandel där du kan få allt ifrån fönster, verktyg, skruvar, mm.

Allt började hösten 2017 då vi genom en hobby-verksamhet importerade olika byggvaror från Östeuropa, under verksamhets namnet Vibera Domus, och sedan sålde i Sverige. Nu vill vi investera i en större övergripande bild. Idag lagerför vi stora delar av  produkterna och sedan säljer dem via vår hemsida. Vårat fokus är att kunna erbjuda våra kunder bygg- och järnvaror från hela världens hörn till rätt pris och bästa kvalite.

Hur opererar Vilhelms Byggvaror AB?

Vilhelms Byggvaror AB är ett bolag vars mål är att kunna utveckla bygghandeln till det bättre för kunden. För att hålla ner alla kostnader har vi valt att lagerföra vårat sortiment i ett källarlager. Källarlager vill säga att vi istället för att ha stora lokaler har valt att starta verksamheten med hjälp av grundarens egna källare. Här kan vem som helst komma för att köpa sina produkter direkt. Hemsidan är därmed menad för att förenkla för den kund som inte har möjlighet eller tid att köra långa sträckor för sina varor.


 

DU FÖRTJÄNAR ATT VARA I FOKUS!